Skip links

AnyWare part in final step of Fieldlab Campione 2

[NL]

AnyWare is onderdeel van de laatste stappen van Fieldlab Campione 2

8 jaar geleden is Campione gestart vanuit World Class Maintenance. De basis voor een proefopstelling preventief onderhoud is daar gelegd en ondertussen wordt deze opstelling naar harte lust gebruikt om te experimenteren, nieuwe technieken te testen en nieuwe innovaties te ontwikkelen.

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Midpoint Brabant, REWIN West-Brabant, Stichting Avans en World Class Maintenance werken samen in Fieldlab CAMPIONE 2. De subsidietoekenning via de Subsidieregeling Regio Deal Midden en West-Brabant Makes and Moves vormde het officiële startsein.

Implementatie Smart Maintenance MKB

Fieldlab CAMPIONE 2 is een doorontwikkeling vanuit het Smart Industry Fieldlab CAMPIONE. Het is onderdeel van en krijgt subsidie van de Regio Deal. Het nieuwe project gaat regionaal MKB (Midden- en West-Brabant) op weg helpen met Smart Maintenance op basis van kennis, ervaring en infrastructuur van CAMPIONE.

Nu, 8 jaar verder, gaan we dankzij World Class Maintenance en Gemeente Tilburg met een mooi consortium bestaande uit De Datafabriek, ROC, AnyWare en Avans, aan de slag met het Campione 2.0 project! De data van allerlei verschillende leveranciers verbonden aan diverse PLCs met een grote diversiteit aan protocollen moet slim geaggregeerd en naar de Cloud gebracht worden. Dat is aan dit consortium goed besteed, buiten bestaande oplossingen worden er ook een aantal nieuwe innovaties ontwikkeld om nog sneller en makkelijker overal toegang tot je data te hebben.

Campione 2.0 heeft nog meer projecten voor ons petto, daar later meer over!

Wil je meer weten, neem gerust contact op met Maurice Nijkamp (De Datafabriek), Elmo Arrias (ROC) of Mark Damen (AnyWare)

 

[EN]

AnyWare part in final step of Fieldlab Campione 2

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Midpoint Brabant, REWIN West-Brabant, Stichting Avans and World Class Maintenance are working together in Fieldlab CAMPIONE 2. The grant award through the Subsidy Scheme Regio Deal Midden en West-Brabant Makes and Moves marked the official starting signal.

Implementation Smart Maintenance SMEs

Fieldlab CAMPIONE 2 is a further development from the Smart Industry Fieldlab CAMPIONE. It is part of and receives funding from the Region Deal. The new project will help regional SMEs (Central and West Brabant) get started with Smart Maintenance based on knowledge, experience and infrastructure from CAMPIONE.

Now, eight years on, thanks to World Class Maintenance and the Municipality of Tilburg, with a nice consortium consisting of De Datafabriek, ROC, AnyWare and Avans, we are going to work on the Campione 2.0 project!The data from all kinds of different suppliers connected to various PLCs with a great diversity of protocols needs to be smartly aggregated and brought to the Cloud. This is well served to this consortium, beyond existing solutions, a number of new innovations are being developed.

Campione 2.0 has more projects coming up for us, more on that later!

If you want to know more, feel free to contact Maurice Nijkamp (De Datafabriek), Elmo Arrias (ROC) or Mark Damen (AnyWare)

Corné Krielen (AnyWare), Maurice Nijkamp (De Datafabriek), Mark Damen (AnyWare), Elmo Arrias (ROC)

This website uses cookies to improve your web experience.